top of page
Projekti | Privātā pirmskola Ādažos "Brīvā Austras skola"

Brīvā Austras skola

Privātā pirmsskola "Brīvā Austras skola"

Brīvība. Daba. Latviskums.

Ģimenei draudzīgas vides veidošana

Biedrība “Ādažu bērniem un jauniešiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem organizēja divas aktivitātes “Ģimenei draudzīga pašvaldība projektu pieteikuma konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” ietvaros, divas aktivitātes: Saiets Ādažu un Carnikavas novada ģimenēs augošiem brāļiem un māsām, kurās ir personas ar funkcionāliem traucējumiem un Pierīgas ģimeņu saliedēšanas aktivitātes.

Projekta aktivitātēs uzsvars tika likts uz nedalītu uzmanību šiem brāļiem un māsām , kuru ģimenēs ir personas ar funkcionāliem traucējumiem. Caur dažādām aktivitātēm, terapijām tai skaitā dažādu vērtību mācīšanu, tika veicināta kopēja ģimenes mikroklimata uzlabošanās un vērtību stiprināšana – lai persona ar funkcionāliem traucējumiem kļūtu par ģimenes saliedēšanas, nevis šķelšanas iemeslu.

Brāļi un māsas varēja baudīt nedalītu uzmanību, jo klāt vienmēr bija asistenti, kas projekta ietvaros tika piesaistīti no  Bērnu Īpašās Aprūpes un Attīstības fonda

Brīvās Austras skolas maņu un sajūtu telpa

Piesaistot Eiropas struktūrfondu ELFLA atklāta projekta konkursa Latvijas attīstības programmas 2014.-202,. gadam pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu SIA Brīvā Austras skola ir izveidojusi īpašu telpu, lai piepildītu bērnu iekšējo pasauli ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām. Sajūtu daudzveidība, iedarbinot redzi, dzirdi, tausti un ožu, rosina vienreizēju uztveres un maņas reakciju ar attīstošu un relaksējošu rezultātu, un terapeitisku nozīmi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā autiska spektra un mācīšanās traucējumiem. Sertificēta logopēda pakalpojumi un Minhenes funkcionālā diagnostika- agrīnā bērna attīstības diagnostika, kas ļauj "uzķert" iespējamās novirzes pašā sākumā un sakoriģēt tās.

Sadarbībā ar biedrības “Ādažu bērniem un jauniešiem” dienas centru ir izveidots piedāvājums, kas nodrošina kompleksu terapeitisku un iemaņu veicinošu nodarbību klāstu, izmantojot Sensoro istabu, smilšu terapijas, montesori elementus, mākslas un mūzikas terapiju un fizioterapiju.  

Drošā un ģimeniskā vidē bērni apgūst dažādas prasmes, tai skaitā ikdienā nepieciešamās iemaņas un mācīšanās prasmes. Īpaši pielāgotā vidē, kur bērns jūtas droši, nodarbību laikā tiek veicināta intelektuālā (mentālā) darbība un veicināta relaksācija. Vide ir paredzēta aktīvai un pasīvai mijiedarbībai, lai veicinātu uztveres motivāciju, intereses, atpūtas, relaksācijas un/vai izglītības vajadzībām.

Brīvā Austras skola piedāvā interaktīvu telpu ar sajūtu rosinošiem dizainiem un elementiem, kopīgiem spēkiem bērnam rosināsim sajūtas un maņas, vai tieši pretēji gūsim mieru.

Sensorā telpa
bottom of page