top of page
Personāls | Privātā pirmskola Ādažos "Brīvā Austras skola"

"Brīvā Austras skola"
personāls

Privātā pirmsskola "Brīvā Austras skola"

Latviskās dzīvesziņas ritms ir tas, kas ļoti labi palīdz izprast gan sevi šajā laikā, gan laiku, kas ietekmē ikvienu no mums.

Esiet sveicināti pirmsskolā “Brīvā Austras skola”

Sandru Bukovsku | Brīvā Austras skola

Sandra Bukovska

“Visi bērni tiek mīlēti vienādi”

Bērns ir laimīgs, ja vide ap viņu ir sakārtota. Blakus ir laimīgi vecāki un draugi. Un, šķiet, pie mums Brīvajā Austras skolā bērns ir laimīgs!

Sandru Bukovsku par savu iedvesmotāju un vadītāju teju vairāk nekā 27 gadus sauc gan viņas kolēģi, gan bērni, gan bērnu vecāki, kuri novērtē darbu, ko Sandra paveikusi. Gan toreiz, gan tagad. Savā darbā viņa allaž bijusi vērsta uz bērnu, vecāku un kolēģu savstarpējo attiecību veicināšanu, bērnudārza attīstību un jaunu iespēju īstenošanu. Arī toreiz, kad strādāja pašvaldības bērnudārzā par metodiķi.

Pirms 6 gadiem viņa uzsāka sava privātā bērnudārza izveidi, kur pirmajā gadā sāka mācīties vien 5 bērni, bet pēc gandrīz diviem gadiem – jau ap 50 bērnu. Šobrīd Brīvajā Austras skolā izveidota mācību programma, tostarp, arī speciālā pirmsskolas programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un speciālā pirmsskolas programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Tāpat arī izveidots dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, īstenoti dažādi projekti, kas vērsti uz bērnu attīstību. Paralēli, Sandra ļoti aktīvi iesaistās vispārējās izglītības jautājumu risināšanā pašvaldības domē, aizstāv bērnu, vecāku un pedagogu intereses, kas nav tikai sava biznesa intereses, bet kopējās – sabiedrības – intereses. Redzot skolas vadītājas spēju būt tiešai, realizēt nospraustos mērķus, vadīt komandu, risināt situācijas pēc būtības, nevis burta, domāt un darīt visu, lai komanda attīstītos, lai bērni būtu apmierināti, lai vecāki būtu apmierināti – viņa ne tikai iedvesmo, bet māca ikvienu būt aktīvai un neatlaidīgai mērķu sasniegšanā.

Brīvās Austras skolas ģimene

Anita.jpg

Anita Pētersone,metodiķe:

Anita: “Ja skolotājs uz darbu iet kā uz mājām, kurā allaž gaida silta un mājīga sajūta, kurā mazas acis verās ar zinātkāri un beznosacījuma mīlestību, kurā vecāki ir uzticējuši savu dārgāko uz pasaules, tad skolotājs ir profesionāli laimīgs un atvērts attīstībai un sadarbībai.”

“Pedagoga pieredze stiepjās jau daudzu gadu garumā un nu jau par savām darba mājām var saukt   Brīvo Austras skolu.

Bērni iepazīst un pieredz  pasauli ik dienu darbojoties vairākos apziņas līmeņos, fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā. Skolotāja vērīgā acs pamana katra  individualitāti, ir blakusesoša bērna izglītošanā un dzīves prasmju apguvē. Brīvā Austras skolā,  paralēli vadlīnijām mācību procesā, liela uzmanība tiek pievērsta latviskajai dzīvesziņai, kurā bērns iepazīst dabu un latviskās dzīvesziņas  tradīcijas. Izglītības process tiek plānots astoņos laikos, kur katrā ir brīvdabas savaite apkārtējās vides izzināšanai( ekoloģija) un notikumiem tajā( gadalaiki un dabas resursi ). Saimniekošanas savaite,kurā uzsvars tiek likts uz kādu no tikumiem, mācoties uzstādīt mērķus, cenšoties tos sasniegt  pētot, izzinot, vērojot, sadarbojoties,radot, secinot. Meistarošanas savaite, kurā skolotājs vēro bērna individualitāti, pieredzi un savu radošo stāstu par pieredzēto un uzzināto .Katrs laiks noslēdzas ar svētku laiku, kurā iepazīst gadskārtu tradīcijas un ar savu līdzdarbošanos piedzīvo svētkus.

Skolotāju saime liekot kopā profesionalitāti, pedagoģisko  pieredzi, savas idejas, domas un dažadās dzīves prasmes un zināšanas, rada vidi, kurā bērns apgūst ne tikai zināšanas un dzīves pamatrasmes, bet arī latvisko dzīvesziņu un dabas-cilvēka mijiedarbību”

VIJA.jpg

Vija Spīķe,
jaunākās saimes skolotāja:

“Mani uzrunāja skolas latviskā vide, vērtības un dzīvnieciņi. Meita rudenī uzsāka skolas gaitas, iedomājos, ka jauki būtu atrast darbu tepat Ādažos, lai katru dienu nav jāmēro ceļš uz Rīgu. Man patīk draudzīgais kolektīvs, bērni un mīlīgie mazulīši, ar ko darbojos ik dienu. Īpašs prieks, ka esmu iepazinusi skoliņas vadītāju Sandru, kurai piemīt sirsnīgums, cilvēcīgums un milzīgā mīlestība pret bērniem, vecākiem, ko izjūtu arī kā darbinieks.”

MLFotoVideo (84 of 172).jpg

Ilze Blažēviča, lielās saimītes skolotāja

Ilze: “Katrā bērna vecumā savs skaistums un mīļums.”

"Ir tik interesanti vērot kā bērns aug, kā viņš redz pasauli un spēj priecāties par visu, ko pasaule sniedz.

Mani uzrunāja Brīvās Austras skolas  vide, saimītes, personāls, latviskās dzīvesziņas, ritums, latviskās vērtības, pedagoģiskais redzējums .

Šeit strādājot ar bērniem sajūtu sevi tik lielu mīlestību un siltumu, arī milzīgu pateicību par to, ka  man ir šī lieliska iespēja  būt klāt bērnu dzīvēs.

Redzēt ka viņi pieaug, mainās, piedalīties taja,kā notiek viņu attīstība.

Darīt mazas lietas ar lielu mīlestību!"

15757.jpeg

Klaudija Kristiāna Zvirbule, vidējās saimītes skolotāja

Klaudija “Manuprāt, nekas nav paveicams bez mīlestības. Esmu ar un par mīlestību.”

"Esmu ar un par mīlestību. Šobrīd, to ikdienu cenšos dāvāt Austras skolai, it īpaši vidējai saimītei, ko nu, jau saucu par savējo.

Kāpēc tieši Brīvā Austras skola? Jo uzskatu, ka bērniem augot un mācoties ir nepieciešama brīva vide, kur var droši un radoši darboties, domāt ārpus rāmjiem, smelties prieku, mīlestību un mīļumu, kā arī saplūst ar dabu.

Tākā, Austras skolai šis viss piemita jau tad, kad es vēl tikai nācu ciemos, zināju, ka arī es vēlos dot savu artavu šai skolai un būt daļa no tās saimītes."

20231122_170521 (1).jpg

Mārtiņš Keidāns

Skolotājs, 1. saimītes palīgs

“Ticu, ka dāvajot bērniem mīlestību, prieku, pieņemšanu un iejūtību mēs padaram šo pasauli labāku. Jo bērni būs tie, kuri veidos šo pasauli nākotnē. Tas, ko dosim bērniem šodien, noteiks to, kādā pasaulē dzīvosim rītdien. Tāds ir arī mans mērķis dzīvē- padarīt šo pasauli kaut nedaudz labāku. Prieks, ka ir šī iespēja to darīt Brīvā Austras skolā.

IMG-20231107-WA0000_edited.jpg

Inta Stepanova

Virtuves saimniece

“Esmu skolas pavāre, ēst gatavošana ir mana sirds lieta. Bērnu un vecāku ikrīta sveiciens un aprunāšanās padara dienu jaukāku un rosīgāku. Ar bērnu auru un ģimenisko vidi piesātināts ēdiens vienmēr šķiet garšīgāks. Bērnu smaidi un čalas ir labākās garšvielas"

bottom of page