top of page
Briva-Austras-skola-baneris (3).jpg

Brīvā Austras skola

Privātā pirmsskola "Brīvā Austras skola"

Brīvība. Daba. Latviskums.

BRIVA-AUSTRAS-SKOLA-bg.jpg

Brīvā Austras skolas

Brīvās Austras skolas darboņi izvēlējušies augt, dzīvot, dziedāt, diet un vairot gudrības zem Austras koka. Austras vārds ir tas, kas simboliski palīdz šodien, rīt un arī pēc daudziem gadiem būt lieliem, gudriem, brīviem.

Austras koks ir gudrības, pēctecības un vieduma simbols. Austras koks simbolizē saules ceļu un pasaules kārtību. Austras koks ir dienas rituma simbols un attēlo cilvēka priekšstatu par pasauli, simbolizē tās saikni ar garīgumu. Un patiesi viedi un garīgi esam tad, kad iekļaujam arī tos, kam nepieciešams lielāks atbalsts, vairāk palīdzības.

Skolas ikdienas darbs noris ar Montesori metodikas elementiem, smilšu terapijas un logopēdijas metodikas elementiem u.c., kas katrs savā veidā palīdz ikvienam bērniņam kāpt pa gudrības koka zariem. Pabeigts apjomīgs LEADER projekts, kas ir liels ieguvums visiem novada bērniem. Skola var lepoties ar plašo piedāvājumu klāstu ik katram bērnam, tai skaitā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Brīvās Austras skolas telpu aprīkojums un iespējas ietver sevī:

Pirmā skola ar savu ganāmpulku

“Blakus dārzam iekārtota lauku sēta – ar dzīvnieciņiem, kur bērni var iet un pabarot tos, samīļot aitiņu, vistas un trušus. Ābeļu dārzā iekārtota ugunskura vieta latviešu gadskārtu svētku svinēšanai,” tā ar savu darbavietu iepazīstina jaunāko bērnu saimītes skolotāja Agnese Zdanovska.

Tieši rūpes par citiem un vēl jo vairāk – par vājākiem – ir tās prasmes, kas dabiski un nepiespiesti palīdz mazajiem cilvēkiem jau no pirmajiem dzīves soļiem apgūt līdzcietību, iejūtību un mākslu draudzēties. Rūpējoties un draudzējoties, vieglāk uzlabojam saskarsmi ar otru – vienalga lielu vai mazu dzīvo radībiņu.

Brīvajā Austras skolā strādā ar mīlestības pilnu atdevi bērniem, domā par to, kā šo mīlestību ne tikai nodot bērniem, bet ļaut viņiem mācīties mīlēt otru. Alternatīvajās skolās citur pasaulē tas nav nekāds retums, bet Latvijā tieši Brīvās Austras skola ir pirmie, kas rūpējas par saviem lopiņiem arī mācību un darbiņu ikdienā. Turklāt ne jau par vienkāršiem dzīvnieciņiem, bet tādiem, kam katram sava pase un vārds! “Esam izveidojuši lauku sētu, kas šobrīd ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar reģistrētu ganāmpulku. Pie mums skolā dzīvo aita, vistiņas, zaķi, plānojam arī iegādāties pundurcūciņu,” stāsta skolas vadītāka Sandra Bukovska.

Tā kā skolas ikdienā ir ievīta arī dabas izglītība, skolā izveidojas un nostiprinās savas Latviskās dzīvesziņas tradīcijas. Savukārt dārzs papildināts ar dažādiem ogu krūmiem, zemeņu šķirnēm, iestādītiem persiku kociņiem, un dārzeņu raža pērn pietika gan visai vasarai un mazliet pat vēl rudenī.

Kopā mācamies rūpēties arī par līdzcilvēkiem, tāpēc bieži rīkojam labdarības nedēļas, lai kopā ar mūsu saimes ģimenēm iepriecinātu vientuļos seniorus- kas ar pieaugušā piemēru māca bērniem rūpēties par līdzcilvēkiem.

Svinam latviešu gadskārtas!

Svētku nevar būt par daudz – tie ir labs atskaites, pieturas punkts starp laika nogriežņiem, labi padarītiem darbiņiem, notikumiem, kas palīdz saglabāt kārtību un ritmu. Šie pieturas punkti, kas savulaik palīdzējuši mūsu senajām vecvecmāmiņām un vecvectētiņiem, tagad palīdz mazajiem, kas ātri aug un kāri tver to, ko redz sev apkārt – vidē, kur pavada lielāko daļu ikdienas.

Smeļoties iedvesmu no senču tradīcijām un pasaules redzējumu atbilstoši dabas un Saules ritējumam, tikko nosvinēti Meteņi, lai atkal gatavotos nākamajiem gadskārtu griežiem – jautrajiem olu krāsošanas, sišanas un ripināšanas svētkiem Lielajā dienā. Skolā svarīgi nodot audzēkņiem ne tikai iespēju uzzināt un apgūt laiku un gadalaikus, bet jau no agras bērnības sākt dzīves patieso vērtību meklējumus, no kā izriet arī savu talantu atdzīvināšana. “Jau pirmajā darbības gadā mūsu pirmā kopābūšana ar vecākiem bija darbošanās Ziemassvētku dabas darbnīcās, kur kopā veidojām lielo puzuri, vilkām bluķi, ēdām uz uguns vārītus zirņus ar speķi,” atminas skolas vadītāja Sandra Bukovska.

Latviskās dzīvesziņas ritms ir tas, kas ļoti labi palīdz izprast gan sevi šajā laikā, gan laiku, kas ietekmē ikvienu no mums. Tas, kas sākotnēji, iespējams, var šķist tikai nenopietnas, līksmas dziesmiņas, ieliek bērnā kārtības un cēloņsakarību izpratnes pamatus, kas savukārt veido stipras, patstāvīgas un brīvas personas, kas dzīvos nākotnē. “Brīvība, latviskums un daba ir mūsu skolas pamatvērtības,” skaidro skolas sirds un pavarda sargātāja Sandra. “Brīvība nozīmē pašam domāt, pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam. Tas attiecas gan uz pieaugušo, gan uz bērnu. Brīvība ir apzināta izvēle. Tā ir spēja novilkt robežu starp pienākumiem un visatļautību. Tāpēc, mūsuprāt, svarīgi svinēt latviešu gadskārtas kopā ar ģimenēm. Lai kā mēs kā skoliņa mudinātu un veicinātu, radītu priekšnoteikumus tam vai citam tradīciju aizmetnim, bērni pirmsskolas vecumā visvairāk mācās no vecākiem un tikai tad – no skolotājiem.”

Tāpēc svarīgi, ka pieaugušie piedalās, ar cieņu un interesi iesaistās mūsu kopīgajos piedzīvojumos.

Ādažu bērniem un jauniešiem

Paralēli pamatdarbam, Sandra Bukovska bijusi aktīva un darbojusies ar bērniem un jauniešiem dažādos projektos. 

“Ar domubiedriem 2016.gadā nodibinājām biedrību “Ādažu jauniešiem”, kas organizēja jauniešu pasākumus,” par savu daudzpusīgo pieredzi stāsta Sandra Bukovska. “Kadagas ciemā ar domes atbalstu reizi gadā organizējām ĢIMENES SPĒLES KADAGĀ, kas norisinājās augusta pēdējā nedēļā pirms skolas uzsākšanas.”

Savukārt pērn – 2020.gadā – kopā ar kolēģi Kristīni, kura ir aktīva domubiedres, tika nomainīts biedrības darbības virziens un nosaukums – tagad tā ir biedrība “Ādažu bērniem un jauniešiem”. 

Sadarbojoties ar Brīvo Austras skolu, ir atvērts dienas centru bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Veidojam vidi visiem bērniem

Pērn Brīvā Austras skola guvusi arī plašāku atzinību novadā, jo sadarbībā ar biedrību “Ādažu bērniem un jauniešiem” īstenots “Sabiedrība ar dvēseli – 2020.” projekts: vides objekti “Parka ielas ūdensrozes”.

Projekts paredz, ka gar Ādažu Parka ielas malu izvietoti vides objekti, kas aprīkoti ar solāro (dabai draudzīgo) apgaismojumu un izveidoti apstādījumi atbilstoši sezonalitātei.

Atbilstoši svētku tematikai arī turpmāk te garāmgājējus priecēs gadalaikam un notikumam atbilstoši rotājumi, un to klāsts tiks papildināts ar bērnu darbiņiem. Projekta iecere paredz arī turpmāk papildināt ielu ar šāda veida vides objektiem, kas īpaši iepriecina bērnus un vecākus, kas apmeklē biedrības izveidotā dienas aprūpes centra bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem nodarbības. Pateicoties arī paralēli veiktajai pilsētas ceļa seguma sakārtošanai, rezultātā esam ieguvuši drošu un sakoptu vidi!

Brīvā Austras skola
bottom of page