top of page

Privātā pirmsskola
"Brīvā Austras skola"

Privātā pirmsskola "Brīvā Austras skola"

Labi iesāktais gaismas gads, čaklie darbi, un Brīvās Austras skolas vērtīgie nodomi- kļūt par vietu mazo cilvēciņu  dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai.

Sabiedrība ar dvēseli projekts
LAUKU SĒTA

Skolas vecāku apvienība realizēja "Sabiedrība ar dvēseli" projektu, kura mērķis ir dabiska, kultūrvēsturiska un izglītojoša vide, kas ļauj bērnam iepazīt agrokultūras pamatus, dabas ciklus un tiešu kontaktu ar Latvijas piemājas mājlopiem- TEPAT IKDIENĀ SAVĀ PIRMSSKOLĀ.

“Lauku sētas”mērķis ir veicināt izglītības un bioloģiskās daudzveidības attīstību, veidojot interesi, izpratni un attīstot dabas atjaunošanas prasmes bērnos un pieaugušajos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta veidojot dabīgu, Latvijas reģionam un laikapstākļiem , tai skaitā tradīcijām, atbilstošu pašpietiekamu piemājas saimniecību ar permkultūras dārzu un lopu sētu.

Lauku sētā tiek aprūpēti mājlopi- aita, cūka, truši un vistas ar gaili, dārzā tiek audzētas kultūras lopu barošanai un pašu galdam. Bērni mācās saimniekot dabīgi un dabai draudzīgi. Izdzīvo procesu no sēklas līdz “produktam uz šķīvja”.

Labo darbu nedēļa | Brīvā Austras skola
Labo darbu nedēļa | Brīvā Austras skola

Labo darbu nedēļa

No 03.-09. oktobrim visā Latvijā risinās Labo darbu nedēļa. Šāda akcija notiek jau vairāk nekā desmit gadus, pastiprinātu uzmanību pievēršot palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Labo darbu nedēļā akcijas rīkotāji aicina palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, arī Latvijas dabai un sabiedrībai kopumā.

Jau tradicionāli, ceturto gadu pēc kārtas, Brīvās Austras skolas saime iepriecina Ādažu novada vientuļos seniorus. Šogad bērni vārīja ābolu ievārījumu un žāvēja ābolu sukādes, kas tika papildinātas ar gardu tējas recepti, maizes klaipiem, cepumiem un citām noderīgām lietām, tai skaitā siltām zeķēm drēgnajiem rudens vakariem.

Bērnu lielākais prieks, ka viņu sarūpētais sveiciens silda sirdis senioriem un Austras skola ik dienu saņem mīļas pateicības bērniem un vecākiem, ko sūta seniori.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Brīvās Austras skolas vadītāja Sandra Bukovska un saime.

bottom of page